Fitness centri - Zadar

[["La Palestra fitness","15.2219749","44.1302013","https:\/\/fitalert.me\/hr\/teretana\/zadar\/la-palestra-fitness-98"],["Omnia - Fitness&sport centar Zadar","15.2386437","44.1192163","https:\/\/fitalert.me\/hr\/teretana\/zadar\/omnia-fitnesssport-centar-zadar-96"],["Gyms4you - Zadar","15.2361207","44.1088836","https:\/\/fitalert.me\/hr\/teretana\/zadar\/gyms4you-zadar-13"],["Fitness Club Popaj","15.2348233","44.1260685","https:\/\/fitalert.me\/hr\/teretana\/zadar\/popaj-40"]]

Želiš dodati svoju teretanu? Javi se na naš info mail